Cisza o dziesiątkach tysięcy przypadków krztuśca w Polsce – zmowa milczenia?

Dlaczego polskie służby epidemiologiczne nie upowszechniają wśród pracowników służby zdrowia i całego społeczeństwa wyników badania pokazującego częściowo prawdziwą skalę zachorowań na krztusiec w Polsce? Jedyne informacje przekazywane społeczeństwu dotyczą zarejestrowanej zachorowalności na krztusiec, która według szacunków z lat 2009 – 2011 jest ponad 60 razy zaniżona. Jest to zaskakujące zwłaszcza, że dr Iwona Paradowska-Stankiewicz – obecny krajowy konsultant ds. epidemiologii, była jednym z autorów publicznie finansowanego badania/publikacji z Badania Epidemiologii Krztuśca w Polsce:

Krztusiec BEK1Źródło: Abstrakt zawierający wyniki wstępne zaprezentowany na zagranicznej konferencji w 2011 roku TUTAJ

Jedna wzmianka o ostatecznych wynikach badania ukazała się w języku polskim w 2012 roku w Medycynie Praktycznej (zob. opracowanie Medycyna Praktyczna 2012 – Krztusiec ponownie w natarciu). Badanie to z ostatecznymi wynikami doczekało się publikacji Incidence of pertussis in patients of general practitioners in Poland dopiero w połowie 2013 roku w czasopiśmie Epidemiology and Infection, po którą i tak sięgnie niewiele osób. Z pewnością taka ilość i forma informacji o wynikach tak ważnych badań nie jest wystarczająca. Można nawet nazwać obecny stan rzeczy zaniedbaniem ze strony pracowników wielu instytucji zobowiązanych do rzetelnego informowania opinii publicznej i środowisk medycznych o skali niedoszacowania zgłoszonych zachorowań. Konsekwencją tego zaniedbania jest z pewnością niewystarczająca świadomość prawdopodobieństwa wystąpienia tej choroby wśród lekarzy i pacjentów. Sktukiem czego:

i. wielu lekarzy nadal uważa krztusiec za chorobę rzadką,

ii. w wielu przypadkach niepodejmowane są odpowiednie badania bakteriologiczne,

iii. stawiane są błędne diagnozy,

iv. zaleca się nieodpowiednie leczenie i

v. nieodpowiednie środki ostrożności (np. odpowiednio długą kwarantannę).

Dodatkowa analiza przeprowadzona w ramach tego badania potwierdziła występowanie powyższych problemów, które przez brak rzetelnego informowania nadal są aktualnymi problemami:

„W odrębnej analizie autorzy wykazali, że chorzy, którzy zgłaszają się do lekarza z powodu kaszlu utrzymującego się co najmniej od 2 tygodni, zwykle otrzymują tylko leki objawowe, a krztusiec rzadko jest u nich uwzględniany w diagnostyce różnicowej.”

To zaniedbanie i jego konsekwencje przykrywane są tematem zastępczym jakim jest „wojna” z garstką rodziców krytycznie nastawionych do szczepień swoich dzieci i promowanym w literaturze i mediach fikcyjnym „powrotem krztuśca” (zob. opracowanie Krztusiec, nieszczepione dzieci i mitologia polskich ekspertów i dziennikarzy). Dlaczego nikt nie rozlicza odpowiedzialnych za te zaniedbania urzędników?

Wyniki wstępne Badania Epidemiologii Krztuśca w Polsce z 2009/2010 roku

  • Szacunkowa liczba zachorowań w populacji polskiej ponad 63 tys. rocznie
  • 12- krotnie niższa liczba zachorowań zgłoszonych od faktycznych w grupach wiekowych 3-5 lat
  • 320- krotnie niższa liczba zachorowań zgłoszonych od faktycznych w grupach wiekowych 65-70 lat

Krztusiec BEK2

[warto wiedzieć, że brano pod uwagę jedynie zachorowania z kaszlem > 14 dni zarejestrowane podczas wizyty lekarskiej, łagodniejsze zachorowania jak i bezobjawowe infekcje bakterią wywołującą krztusiec nie są uwzględnione, a ich ilość to wielokrotność zachorowań pełnoobjawowych]

Pełne wyniki Badania Epidemiologii Krztuśca w Polsce z lat 2009-2011

„Ogólna zapadalność na krztusiec oszacowana w tym badaniu była ponad 60-krotnie większa niż wyliczona na podstawie oficjalnych zgłoszeń, ale różniła się znacznie w poszczególnych grupach wiekowych – od ponad 3-krotnie większej w grupie 3–5-latków do ponad 167-krotnie większej dla populacji w wieku 65–69 lat.”

Krztusiec BEK6

Źródło: Incidence of pertussis in patients of general practitioners in Poland, Epidemiology & Infection2013

[warto wiedzieć, że brano pod uwagę jedynie zachorowania z kaszlem > 14 dni zarejestrowane podczas wizyty lekarskiej, łagodniejsze zachorowania jak i bezobjawowe infekcje bakterią wywołującą krztusiec nie są uwzględnione, a ich ilość to wielokrotność zachorowań pełnoobjawowych]

OBEK

Przebieg Badania Epidemiologii Krztuśca w Polsce

Krztusiec BEK3

Krztusiec BEK5Krztusiec BEK4

Reklamy
%d blogerów lubi to: